ANA SAYFA | FAVORİLERİME EKLE | İLETİŞİM YENİ DOKTOR KAYIT  |  HASTANE KAYIT  MEDİKAL FİRMA KAYIT
 
Şifremi Unuttum    Yeni Üye Kayıt
 
Doktorlar | İsme Hasta Soruları | Cevaplı Havuz Soruları | Hastalıklar A-Z | Hazır Soru Cevaplar | Laboratuar Testleri | Tedaviler | Teşhis Koy | Reklam Ver
Sağlık Videoları  | İlaç Rehberi | Tıp Sözlüğü | Hastaneler | Medikal Firmalar
 
 
 
 
MEDİKAL FORMÜLLER
Hamile kalma zamanı, doğum zamanı Hesaplama
Koroner Kalp Hastalığı Risk Hesaplaması
Child-Pugh Skorlaması
Vücut kitle indeksi, Vücut yüzey alanı
 
DUYURULAR
 Sayın üyeler aldığınız cevaba ek soru sormak istediğinizde ne yapmalısınız...
 
 
 
 
 
 

A B C D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V X W Y Z

Tüm Bölümler » Göğüs Cerrahisi »

Akciğer kanseri

Ve   Veya  Aynen   
 

    Editör : Yard.Doç.Dr. Erkan YILDIRIM

Güncellenme :  25.3.2012
 

Bu Doktor Soru Kabul Etmektedir.

    Giriş    | Tanı ve Testler | Tedavi | Tümüne Gözat
 

Giriş

 Akciğer Kanseri Belirtileri ve TedavisiAkciğer kanserinin sıklığı, son yıllarda giderek artmaktadır. Daha önceleri akciğer kanseri sıklıkla 60 yaşın üzerindeki erkeklerde görülmesine rağmen, günümüzde akciğer kanserinin kadınlar arasında da sıklığı artmıştır. Erkeklerde görülme yaşı da 60 yaşın altına inmeye başlamıştır.

Kanser nedir? Akciğer Kanseri Belirtileri ve Tedavisi? Kesin akciğer kanseri tanısı nasıl konur? 

Resim-1Sol akciğerde bir kitle (Kanserli Akciğer) olan hastanın akciğer filmi - röntgeniVücudumuzda tüm organlar hücrelerden oluşur. Hücreler vücudumuzun en küçük yapı taşlarıdır ve ancak mikroskopla görülebilirler. Sağlıklı vücut hücreleri (kas ve sinir hücreleri hariç) bölünebilme yeteneğine sahiptirler. Ölen hücrelerin yenilenmesi ve yaralanan dokuların (vücut içi ve dışındaki) onarılması amacıyla bu yeteneklerini kullanırlar. Fakat bu yetenekleri de sınırlıdır. Sonsuz bölünemezler. Her hücrenin hayatı boyunca belli bir bölünebilme sayısı vardır. Sağlıklı bir hücre gerektiği yerde ve gerektiği kadar bölüneceğini bilir. Buna karşın kanser hücreleri (akcıger kanseri), bu bilinci kaybeder, kontrolsüz bölünmeye başlar ve çoğalırlar. Kanser hücreleri birikerek tümörleri (kitle, yara ya da ur–SELİM VE HABİS) oluştururlar, kanserler normal dokuları sıkıştırabilirler, içine sızabilirler yada tahrip edebilirler. Eğer kanser hücreleri oluştukları kanserden ayrılırsa, kan yada lenf dolaşımı aracılığı ile vücudun diğer bölgelerine gidebilirler. Gittikleri yerlerde kanser kolonileri oluşturur ve büyümeye devam ederler. Kanserin bu şekilde vücudun diğer bölgelerine yayılması sıçraması olayına metastaz adı verilir.

Kanser nedir? Akciğer kanseri nedir?Akciğer Kanseri Belirtileri ve Tedavisi?

Resim-2Kanserli Akciğerinameliyat sonrası çıkartılan patolojik doku parçasının görüntüsü.

Kanserli Akciğerhücrelerinin kontrollü büyümesi ve çoğalması gereken hücrelerinkontrolsüzbüyümesi ve çoğalması sonucunda bulunduğu organda (akciğer gibi) giderek yer kaplamaya başlar (kanser – kitle ya da ur oluşur). Organın zamanla fonksiyonunu etkileyerek bozar ve çeşitli olumsuz sonuçlara neden olabilir; akciğer ile ilgili olarak nefes darlığı, oksijen taşıma kapasitesinin azalması ve bozulması, kanama,...vb sonuçlara neden olur. Diğer taraftan da tüm vücutta yıkım arttığı ve normal hücrelerin beslenmesi ve fonksiyonları için gereken tüm maddelerin de tükendiği bir durumun ortaya çıkması zamanla hastada iştahsızlık ve zayıflama meydana gelir. Sonuçta vücudun savunma mekanizması da yavaşlar ve sonunda iflas eder.

Akciğer kanseri tipleri;Küçük hücreli dışı akciğer kanseri(KHDAK) veküçük hücreli akciğer kanseri(KHAK) olmak üzereiki ayrı tipdesınıflanırlar. Bu kanserlerin birbirinden ayırımı, hücrelerin mikroskoptaki görüntülerine göre yapılır. Her iki tip kanser, değişik şekillerde gelişip yayılır ve tedavi edilir.

Küçük Hücreli Dışı Akciğer kanseri(KHDAK)

Küçük hücreli akciğer kanserlerinden daha yaygındır (%80) ve genel olarak daha yavaş gelişir ve yayılırlar. Bu kanserin3 ana tipivardır;

a-) skuamöz hücreli (yassı hücreli)
b-) adeno kanser (salgı bezi hücrelerinden kaynaklanır)
c-) büyük hücreli kanser

Küçük Hücreli Akciğer kanseri(KHAK)

Küçük hücreli olmayan akciğer kanserine göre daha az yaygındır (%20). Bu tipteki kanserler daha hızlı gelişir ve vücudun diğer organlarına yayılması da daha fazladır. Bu tip akciğer kanseri,sigara içimiile ilişkisi en belirgin akciğer kanseridir. Sigara içen kadınların erkeklere göre bu tipe yakalanma olasılığı daha fazladır.

Yapılan çalışmalar,akciğer kanseriile aşağıda bahsedilecek çeşitli olayların ilgili olduğunu göstermiştir;

Sigara:


Sigara içimi ileakciğer kanseriarasında direk bir ilişki mevcuttur. Tütündeki kanser yapıcı maddeler akciğerdeki hücrelere zarar verir. Zamanla bu zararlı etkiler, hücrelerde kansere neden olabilir (akciğer kanseri). Bir sigara içicisininakcıger kanseriolması; hangi yaşta sigara içmeye başladığı, ne kadar süredir sigara içtiği, günde içtiği sigara sayısı, sigarayı ne kadar derin içine çektiğiyle ilgilidir. Sigara içmeyi bırakmak bir kişininakciğer kanseriolma riskini büyük ölçüde düşürür.

Puro ve pipo; puro ve pipo kullananlar bunları kullanmayanlara göre daha çokakciğer kanseriolma riskine sahiptirler. Kişinin kaç yıldır puro veya pipo içtiği, günde kaç adet içtiği ve dumanını ne kadar derin içine çektiği, kanser olma riskini etkileyen faktörlerdir. İçlerine çekmeseler de puro ve pipo içicileri,akciğer ve ağız kanserinindiğer tipleri için de risk altındadırlar.

Pasif içiciler(tütün dumanına maruz kalanlar); akciğer kanseri olma riski pasif içicilik durumunda da artmaktadır.

Çeşitlikanser yapıcı maddeler:Berilyum,radonveasbestgibi maddelerakciğer kanseririskini arttırırlar.

Asbest;
 

Resim-3;Asbestin çeşitleri-Krokidolit(mavi);Amozit(kahverengi);Krizolit(beyaz). Asbestin yol açtığı en önemli hastalıkakciğer zarı ve karın zarı kanseri, yani mezotelyoma’dır.Mavi asbestbununla daha çok ilişkili.Erionit asbestinise daha çok akciğerin kendisinde kanser yapma eğilimindedir (http://ukdk.org/pdf/kitap/20.pdf)

Belli bazı endüstrilerde kullanılan ve doğal olarak fiberlerde bulunan bir mineral grubudur. Asbest lifleri partiküllere ayrılmaya meyillidirler ve havada dolaşıp kıyafetlere yapışırlar. Bu partiküller solunduğu zaman akciğerlere yerleşirler ve orada akciğer hücrelerini zarara uğratırlar ve böylece kanser gelişme riskini artırırlar.Çalışmalar asbeste maruz kalan işçilerde akciğer kanseri gelişme riskinin maruz kalmayanlara göre 3–4 kat daha fazla olduğunu göstermiştir.Bu artış gemi inşası, asbest madenleri, izolasyon işi ve fren tamiri gibi endüstrilerde çalışanlarda gösterilmiştir.

Sigara içen asbest işçilerinin akciğer kanserine yakalanma riskleri daha da fazladır.Asbest işçileri işverenleri tarafından temin edilen koruyucu malzemeleri kullanmak ve tavsiye edilen iş ve güvenlik prosedürlerini takip etmek zorundadırlar.

Asbest Anadolu’nun birçok yöresinde bulunmakta ve halkımız tarafından bilinçsizce kullanılmaktadır. Köylüler, asbesti evlerinin damlarına sermek, evlerini badana yapmak için ve küçük çocuklarda pudra yerine kullanırlar. Amasyabölgesinde ve Kayılar yörüklerinde ise bebekler,höllük toprağıolarak bilinen ısıtılmış asbestle sarılmaktadır. Bu uygulamalar sırasında havaya karışan asbest lifleri yoğun şekilde solunur. Asbest, onu topraktan çıkaran ve kullanan köylülerden başka, asbestin kullanıldığı endüstri alanlarında çalışan işçiler için de çok zararlıdır.

Hava Kirliliği;
 

Akciğer kanseri ilehava kirliliğinemaruz kalmak arasında bir ilişki bulunmuştur. Ama bu ilişki açıkça tarif edilememiştir ve daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir.

Akciğer Hastalıkları (akciğer kanseri);

Geçirilmiştüberküloz(verem), veremden kalan yara dokusu üzerinde “akciğer kanseri” gelişebilir.
Ailede“akciğer kanseri”olması akciğer kanserine yakalanma riskini arttırmaktadır.
Bir kere akciğer kanseri olan kişinin tekrar ikinci akciğer kanseri olma riski, hiç kanser olmamış kişiye oranla daha fazladır.Akciğer kanseri tanısıaldıktan sonra sigara içmeyi bırakmak, ikinci birakciğer kanserigelişmesini önleyebilir.
Hastanın ’riskli meslekler’den gelmesi,yineakciğer kanseri riskiaçısından önemlidir;

Riskli meslekler; madenciler, tekstil, izolasyon ve tersane işçileri, petro-kimya, baca temizleyiciler, plastik sanayi işçileri, maden ve kaynak işçileri, çamaşır suyu üreticileri, cam seramik, muşamba ve batarya işçileri, boya, dökümhaneler, çelik işçileri.

Akciğer kanserinden korunmanın en iyi yolusigara içmeyi bırakmakveyahiç başlamamaktır!
Akciğer Kanserinin Belirtileri

Öksürük, balgam, kanlı balgam, göğüs ağrısı, nefes darlığı, akciğer iltihabı, göğüs kafesi içine sıvı birikmesi, ses kısıklığı, tümörün damar basısı nedeniyle göğüs üst bölümünde boyunda ve başta ortaya çıkan ödem (şişlik)
İştahsızlık ve zayıflama,
Kemiğe yayılım sonrası kemik ağrıları, kanda kalsiyum artışı ve buna bağlı belirtiler,
Karaciğere yayılım sonrası, karaciğer büyüklüğü, ağrı ve ateş,
Beyine yayılım sonrası, bazı nörolojik (sinirsel) belirtiler ve nöbetler,
Bazı hormonlarınakciğer kanseritarafından anormal salgılanması nedeniyle çeşitli hormonal bozukluklar da görülebilecek belirtiler arasındadır.
“Akciğer kanseri’’ büyümesinin 2/3’ünü (yaklaşık %70-75) tamamlamadan pek şikayete sebepolmuyor! Bu da çoğu durumdatanıda geç kalınmasınınsebebidir akciğer kanserinde. Ancak yukarıda saydığımız şikayetler (öksürük,kan tükürme, göğüs ağrısı, ses kısıklığıvb) tedaviye rağmen geçmez, sebat eder veya artar veya nitelik değiştirirse şüphelenip bir uzmana gecikmeden ileri muayene ve tetkik için gidilmelidir”.Cerrahi tedavi(Akciğer kanserinin ameliyatla çıkarılması)
Kemoterapi(ilaç tedavisi); neoadjuvan (cerrahi öncesi) ve adjuvan (cerrahi sonrası)
Radyoterapi(ışın tedavisi) önemli yer tutmaktadır.
Neoadjuvan tedavi (ameliyatöncesi),özelliklecerrahi öncesiAkciğer kanseriniküçültmekveameliyat yapılabilir boyutlarave daha doğrusuakciğer kanserininevresini azaltmakadına uygun vakalarda uygulananradyoterapive/veyakemoterapidir.
Ameliyat sonrası gözle görünür, tespit edilecek düzeyde kanseri kalmayan hastalara verilen ek tedaviyeadjuvan tedavidenir. Adjuvan tedavi,ameliyat sonrasıgözle görülmeyen ancak,geride kalmış olması muhtemel az sayıdaki kanser hücrelerini öldürmekamacı ile verilir. Adjuvan tedavi verilip verilmeme kararı patoloji raporundaki özelliklere, hastanın yaşına ve genel durumuna göre belirlenir.
Hastalar ameliyat sonrası adjuvan tedavi olarak sadece kemoterapi veya sadece radyoterapi veya hem kemoterapi hem de radyoterapi tedavisi alabilirler. Bazen,akciğer kanserininçok erken evresinde olan hastalarda,  ameliyat sonrasıadjuvan tedavi gerekmeyebilir.

    Giriş    | Tanı ve Testler | Tedavi | Tümüne Gözat

Bu Hastalık 5212 kez okunmuştur.
+1 e tıklayarak Gmail de dostlarınıza bu yazıyı tek tıkla gönderebilirsiniz
 
 
 

Bu Sayfayı Arkadaşına Gönder Oda Okusun..    
Adın Soyadın :
   
Arkadaşının Adı Soyadı :
Mail Adresi :
 

 
 
 
 
 
Anasayfa  |   Hastalıklar  |   Üye Doktorlar  |   Hasta Soruları  |   İlaç Rehberi  |   Tıp Sözlüğü  |   Konsültasyonlar  |   Sağlık Haberleri  |   Medikal Hesaplar  |   Güncel Tedaviler  |   Kategorize Hazır Soru-Cevaplar  |   Tanısal Algoritma  |   Reklam  |   İletişim | 

Sponsor Linkler:   
Copyright © Telif hakkı © 2007-2017 Saglikdanis.com
Yasal uyarı: Bu sitede yayınlanan resim, yazı ve diğer uygulamaların her hakkı Akcan Sağlık Hizmetleri. Ltd. Şti. 'ye aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Bu site kişileri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir. Siteye girmekle bu şartları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız. İçeriği izinsiz kullanmak yasaktır