ANA SAYFA | FAVORİLERİME EKLE | İLETİŞİM YENİ DOKTOR KAYIT  |  HASTANE KAYIT  MEDİKAL FİRMA KAYIT
 
Şifremi Unuttum    Yeni Üye Kayıt
 
Doktorlar | İsme Hasta Soruları | Cevaplı Havuz Soruları | Hastalıklar A-Z | Hazır Soru Cevaplar | Laboratuar Testleri | Tedaviler | Teşhis Koy | Reklam Ver
Sağlık Videoları  | İlaç Rehberi | Tıp Sözlüğü | Hastaneler | Medikal Firmalar
 
 
 
 
MEDİKAL FORMÜLLER
Hamile kalma zamanı, doğum zamanı Hesaplama
Koroner Kalp Hastalığı Risk Hesaplaması
Child-Pugh Skorlaması
Vücut kitle indeksi, Vücut yüzey alanı
 
DUYURULAR
 Sayın üyeler aldığınız cevaba ek soru sormak istediğinizde ne yapmalısınız...
 
 
 
 
 
 

A B C D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V X W Y Z

Tüm Bölümler » Gastroenteroloji »

Helikobakter pilori tedavisinde yeni güncel ilaçlar, güncel bilgiler

Ve   Veya  Aynen   
 

    Editör : Prof.Dr. Yusuf AKCAN

Güncellenme :  26.12.2017
 

Bu Doktor Soru Kabul Etmektedir.

Online Randevu Al

    Giriş    | Tümüne Gözat
 

Giriş


Helikobakteri pylori tedavisinde, tedavi rejimlerinin başarı oranları ülkeden ülkeye değişmektedir.  Her ülkenin kendi verilerini oluşturması ve tedavi rejimlerini buna göre düzenlenmesi ülke ekonomileri açısından en doğru olandır. Ülkeler açısından tedavi rejimlerinin uygun şekilde belirlenmesi için çalışmaların uygun şekilde düzenlenmesi, tedavi sonrasında helikobakteri pylori eradikasyonunun gerçekleşip gerçekleşmediğini görmek için tedaviden 4 hafta sonra üre nefes testiyle kontrollerin yapılması bu esnada da dirençli vakalarda kültür çalışmalarının çalışmaya eklenmesi önemlidir. Sağlık Bakanlığı’nca ülkemizde yapılan bu tip çalışmaların ortak sonucu belirlenmiş herhangi bir tedavi rejimi ve bildirilmiş herhangi bir tedavi rejimi henüz yoktur. Böyle bir bildiri sağlık kurumlarına ve doktorlara iletildiğinde bu sayfada güncellemeye çalışacağız

16.12.2012
Genel olarak direnç sorunlarına rağmen kabul görmüş başlangıç helikobakter pylori tedavi rejimleri aşağıda gösterilmektedir.

Önerilen birincil helikobakter pylori tedavileri

penisilin allerjisi olan hastalar ve daha önce makrolid kullanmamış olanlar

Standart doz proton pompa inhibitörü günde iki kere

PPI(lansaprazol 2 X 30 mg, omeprazol 2 X 20 mg, pantoprazol 2 X 40 mg, rabeprazol 2 X 20 mg)

+

klaritromisin500  mg 2 X 1

+

amoksisilin1000  mg 2 X 1

10 ila 14 gün.

Penisilin alerjisi olan hastalar veya daha önce makrolid veya metronidazol almamış hastalar veya bizmut dörttü tedavisini tolere edemeyen hastalarda.

Standart dozproton pompa inhibitörütedavisi günde iki kere ,klaritromisin500 mg günde iki kere,metronidazol500 mg günde iki kere on ila 14 gün

Penisilin alerjisi olan hastalar veya yukarıdaki tedavi kürlerinden bir tanesinin enaz bir kere alıp başarısız olanlar.

Bismuth subsalicylate300mg  günde dört kere,metronidazol500mg  günde dört,tetrasiklin500 mg  filmde 3 yada 4 kere,  standart tozproton pompa inhibitörükünde iki kere  on ila 14 gün.

Veya

Bismuth subcitrate300mg  günde dört kere,  metronidazol 375 mg    günde dört kere,  tetrasiklin 375 mg  günde dört kere,  standart doz proton pompa inhibitörü filmde iki kere  on ila 14 gün.

Denol60 lık tb ülkemizde 300 mg Bismuth subsitratetabletler içerir. 4 X 2 dozunda reçete edilir.

Tablonunreferansalındığıkaynak. Chey WD, Wong BCY. American College of Gastroenterology Guideline on the Management of Helicobacter pylori Infection. Am J Gastroenterol 2007; 102:1808.27-07-2012
Kaynak: Gastroenterology. 2012;143:10-12, 55-61

Helikobakter pyloriye karşı  gittikçe artan klaritromisin direnci nedeniyle diğer tedavi seçenekleri gün geçtikçe daha çok kullanılmaya başlamaktadır. Yukarıdaki dergide yayınlanan çalışma  iki ayrı çeşit grubu karşılaştırılmış her ikisinde de başarı oranları  %84 ila %95 arasında değişmektedir.

concomitant - Birarada tedavisi (toplam 5 gün)
  • Esomeprazole40 mg 2x1/gün,
  • amoxicillin1 g 2x1/gün,
  • levofloxacin500 mg 2x1/gün, ve
  • tinidazole500 mg 2x1/gün (ülkemizde yok)
5 gün boyunca.

10-günlük squential - ardışık tedavi(5 gün+ 5 gün),  Bu rejimin özelliği klaritromisin dirençli helikobakter pylori suşlarında  daha başarılı olduğu bildirilmesidir.

ilk 5 gün
  • esomeprazole40 mg 2x1/gün ve
  • amoxicillin1 g 2x1/gün toplam 5 gün verilir
ardından ikinci 5 gün
  • esomeprazole40 mg 2x1/gün,
  • levofloxacin500 mg 2x1/gün, ve
  • tinidazole500 mg 2x1/gün toplam 5 gün verilir.

Bazı çalışmalardaLevofloxacintabanlı ardışık tedavilerin klaritromisin tabanlı ardışık tedavilere göre klaritromisin direnci >%15  olan bölgelerde daha etkili olduğu gösterilmiştir. % 96 lara varan başarı oranı bildirilmiştir.  Bu tedavi rejimi aşağıdadır.

Levofloxacin-250  ardışık tedavi

İlk beş gün:

Omeprazole(20 mg  günde iki kere) artıamoksisilin (1 g  günde iki kere)  beş gün boyunca.

Sonraki beş gün:

omeprazole (20 mg , günde iki kere), levofloxacin (250 mg  şimdi iki kere), andtinidazole(500 mg  günde iki kere)  beş gün boyunca.

* not: tinidazol ülkemizde Fasigyn 500 mg 4 Tabletlik Blister Ambalaj olark bulunur. 5 günlük tedavi için 3 kutu yazmak gerekir.

2011 bilgileri

2011  yılında yayınlanan bir çalışmada helikobakter pylori eradikasyon için kullanılan yeni bir rejimde %90 a yakın başarı bildirilmiştir bu kombinasyonun şu şekildedir.

Levofloxacin 250 mg  kahvaltı da tok karna, omeprazole 40 mg  kahvaltıdan önce, nitazoxanide (Alina) 500 mg  günde iki kere  tok karnına ve doxycycline 100 mg akşam tok karnına yedi ve on günlük tedaviler denenmiştir.
On günlük tedavi (LOAD-10) çok hafif, daha başarılı bulunmuştur.


Dünyanın hemen hemen yarısı helikobakter pilori ile enfektedir. Enfeksiyonun az olduğu bölgelerde bile %30 oranına çıkmış durumdadır. Genel olarak nonülser dispepsi durumlarında helikobakteri pylori eradike etme uzlaşılmış bir konu değildir. Mide ülseri ve gastrik ülser olan kişilerde ise helikobakter pilori eraedikasyonu yapılması ülserin tekrar oluşması ve ülsere bağlı kanamanın tekrar olmasını büyük ölçüde azalttığı artık kabul edilmiştir.

Bununla beraber “test and treat” stratejisi yani test et ve tedavi et denilen kavram birçok açıklanamayan dispepsi durumlarında kullanıla gelmektedir. Bu yaklaşıma göre kişide non-invaziv testlerle helikobakter pilori varlığı öncelikle tespit edilir. En çok kullanılan ürenefes testi ve gaita antijen testleridir. Bu strateji gereksiz tedavileri ve gereksiz endoskopileri bir miktar azaltabilecektir.

Son zamanlara kadar helikobakteri pylori eradikasyon tedavisinde kabul edilen süre 10 yada 14 gündür. Ancak yakın zamanda yapılan araştırmalarda daha kısa süreli tedavilerde %89 ile 95 oranında başarı gösterdiği bildirilmektedir. Bu kısa süreli tedavilerdeki gün sayısı 1 gün ile 5 gün arasında değişmektedir.

1 günlük tedavide
bizmutsubsalisilat, amoksilin, metronizol üçüde günde 4 kere verilir. Bunlarla beraber bir dozda lansoprozol verilerek bir günlük tedaviler yapılmıştır.

5 günlük tedaviiçeriğinde 4 ilaç kullanılır (lansaprazol 30 mg 2x1+amoksisilin 1 gr 2x1+klaritromisin 250 mg 2x1+ metranidazol 500 mg 2x1).  Çocuklarda helikobakteri pylorunda ise kısa süreli tedavi rejimleri henüz çalışma olarak yapılmış ve bir sonuca varılmış olmadığından çocuklarda yine 7 ile 14 günlük tedaviler uygulanmaya devam edilmelidir.

Helikobakter piloride
üçüncül kurtarma eradikasyon tedavisi

primer  ve sekonder eradikasyon tedavilerinde başarısızlık olan kişilerde üçüncül kurtarma tedavileri geliştirilmeye çalışılmaktadır.

kurtarma - salvage tedavisi

primer tedaviolarakomeprazole-clarithromycin-amoxicillin

ve

İkincil olarakolarak

omeprazole-bismuth-tetracycline-metronidazole(veya ranitidine bismuth citrate  ile antibiyotikler) alarak başarısız olan kişilere 10 gün boyunca amoksisilin  2x1 gr gün ve omeprazol 2x1/gün yanında ya rifabutin 2x150 mg veyalevofloxacin2x500 verilmiştir. Yapılan kontrol sonucunda levoflaksasin grubunda %80 diğerinde %50 lerde başarı bildirilmiştir. Diğer yayınlardarifabutin dedaha başarılı /%70) sonuçlarda bildirilmiştir.

2013 verileri ile önerilen güncel helikobakter pilor tedavisi seçenekleri


Tedavi

Ilaç dozu / gün

süre

Üçlü Tedavi

PPI 2x1

Amoksisilin 1 g 2x1

Klaritromisin 500 mg 2x1

14 gün

Bizmutlu Dörtlü Tedavi

PPI 2x1

Kolloidal Bizmut Subsitrat 200 mg 4x1

Metronidazol 500 mg 3x1

Tetrasikilin 500 mg 3x1

14 gün

Bizmutsuz Dörtlü Tedavi

PPI 2x1

Amoksisilin 1 g 2x1

Metronidazol 500 mg 3x1

Tetrasiklin 500 mg 3x 1

10-14 gün

Ardışık tedavi

İlk beş gün

PPI 2x1 + Amoksisilin 1 g 2x1

2. Beş gün

PPI 2x1

Klaritromisin 500 mg 2x1

Tinidazol 500 mg 2x1 (Türkiye’de yok yerine metronidazole 3x500 mg )

Toplam 10

Levofloksasinli Üçlü Tedavi

PPI 2x1

Amoksisilin 1 g 2x1

Levofloksasin 1 g 2x1

10 gün

Rifabutinli Üçlü Tedavi

PPI 2x1

Amoksisilin 1 g 2x1

Rifabutin 150 mg 2x1 (Mycobutın 150 Mg 30 Kapsül)

10 gün

Yüksek dozda  ikili tedavi

Rabeprazol 10 mg 4 X 1 14 gün

Amoksisilin 4 X 500 miligram ( veya 3 X 1 gram)

14 günHelikobakter pylori tedavisinde kullanılan ilaçlarla ilgili bilgiler:
Bu yazıyı yazan Doktora ulaşım bilgileri:
yusuf akcan muayenehanesi
Prof. Dr. Yusuf AKCAN
Gastroenteroloji Uzm.
Ozel Istanbul Onkoloji Hastanesi
Tel. : 0 530 286 29 80 Tel. : 0 532 652 52 06  

Cevizli Mah. Toros Cad. No : 86 PK:34846 Maltepe / Istanbul
( Gulsuyu Metro duragi karsisi)
İlgili Kelimeler Listesi: helikobakter pilori, mide hastalıkları, ülser, gastrit, intestinal metaplazi, helikobakter pilori nedir, helikobakter pilori tanısı nasıl konur, helikobakter pylori testleri, helikobakter pilori tedavisi, endoskopi videoları
Not: Aşağıdaki linklerden ilgili diğer konuları okuyabilir, mavi linkler hızlı site içi arama yapabilirsiniz
    Giriş    | Tümüne Gözat

Bu Hastalık 51516 kez okunmuştur.
+1 e tıklayarak Gmail de dostlarınıza bu yazıyı tek tıkla gönderebilirsiniz
 
BU KONUDAKİ ANA MAKALELERİ OKU: 

Helikobakter pilori
Helicobakter pilori / helicobacter pylori
Helikobakter pilori tedavisinde yeni güncel ilaçlar, güncel bilgiler
Helikobakter pilori ve mide kanseri ilişkisi Helikobakter pilori tedavisi
Helikobakter piloride 5 gün tedavisi
Helikobakter tedavisi ve güncellemeler
Mide ülseri
Ülser
midede intestinal metaplazinin önemi nedir?
Mide biyopsisinde intestinal metaplazi olan vakaya yaklaşım.
mide kanseri riski ve intestinal metaplazi?
Endoskopi , Gastroskopi nedir? nasıl yapılır?

Özofagus varislerine band  ligasyonu Video | Özofagus varislerine band ligasyonu nasıl yapılır
Özofagus varis videosu Video | Özofagus varis videosu
billroth 2 mide ülseri videosu Video | Billroth II de ülser
mide ve oniki parmak ülseri videosu Video | Mide ülseri ve on iki parmak bağırsağı - bulber ülser
reflü özofajit videosu izle Video | Reflü hastasında Grade B veya II Özofajit endoskopik görünümü nasıldır?
 
DİĞER İLGİLİ YAZILARI OKU
 helikobakter pilori    mide hastalıkları    ülser    gastrit    intestinal metaplazi    helikobakter pilori nedir    helikobakter pilori tanısı nasıl konur    helikobakter pylori testleri    helikobakter pilori tedavisi    endoskopi videoları  
 
 

Bu Sayfayı Arkadaşına Gönder Oda Okusun..    
Adın Soyadın :
   
Arkadaşının Adı Soyadı :
Mail Adresi :
 

 
 
 
 
 
Anasayfa  |   Hastalıklar  |   Üye Doktorlar  |   Hasta Soruları  |   İlaç Rehberi  |   Tıp Sözlüğü  |   Konsültasyonlar  |   Sağlık Haberleri  |   Medikal Hesaplar  |   Güncel Tedaviler  |   Kategorize Hazır Soru-Cevaplar  |   Tanısal Algoritma  |   Reklam  |   İletişim | 

Sponsor Linkler:   
Copyright © Telif hakkı © 2007-2017 Saglikdanis.com
Yasal uyarı: Bu sitede yayınlanan resim, yazı ve diğer uygulamaların her hakkı Akcan Sağlık Hizmetleri. Ltd. Şti. 'ye aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Bu site kişileri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir. Siteye girmekle bu şartları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız. İçeriği izinsiz kullanmak yasaktır